Effektiv prosjektgjennomføring i offentlige og private virksomheter

Effektiv prosjekt-
gjennomføring i offentlige
og private virksomheter

Om oss

JPS Consulting ble etablert i 2006 og vi har siden starten jobbet i ulike roller og med ulike prosjektfaglige oppgaver i offentlige og private virksomheter. Dette har gitt oss erfaring og kompetanse til å lede prosjekter innen særlig bygg og anlegg og IT. Utover ren prosjektledelse, har vi utarbeidet og holdt kurs innen prosjektledelse, vi har utarbeidet og implementert prosjektmetodikk og vi har gjennomført usikkerhetsanalyser. I 2019 etablerte vi programutviklingsselsapet E2Psystems og i mai 2020 lanserte vi prosjektstyringsverktøyet dPlan. dPlan er utviklet for å støtte Lean prosjektledelse.

Våre konsulenter

Jan Petter Nærby

+47 951 35 606
jpn@jps-consulting.no

Jan Petter har bakgrunn som sivilingeniør fra elektro/data på NTH og har jobbet med prosjekt- og IKT-ledelse de siste 25 år. De senere år har han jobbet i større prosjekter som bygging og utrustning av Campus Ås og Den Norske Opera og Ballett, men har også bred erfaring fra mindre prosjekter i private virksomheter. Han har vært prosjektleder for anskaffelse og innføring av en rekke ulike IT-systemer, også prosjekt- og porteføljestyringsverktøy. Fokus har ofte vært å se IKT-systemene i en helhet slik at IKT-porteføljen blir best mulig tilpasset de forretningsmessige behov.

Simen Bakken

+47 908 57 994
sb@jps-consulting.no

Simen er en erfaren prosjektleder og linjeleder med erfaring fra privat og offentlig sektor, og er utdannet sivilingeniør NTH 1992. Han var avdelingsdirektør i Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune fra 2015 til 2018. Siden 2019 har han for Statsbygg ledet prosjekteringsarbeidet med Ocean Space Centre, Campus NTNU og Havforskningsinstituttet. Gjennom arbeidet i Oslo kommune og i Statsbygg har han tilegnet seg bred erfaring fra offentlig forvaltning og politiske prosesser, gjennom tilrettelegging og samarbeid med byrådsavdelinger og departement.